VAXIGRIP TETRA
Četverovalentno cjepivo protiv influence (fragmentirani virion, inaktivirano)

 

Farmaceutski oblik
Suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki.
Nakon laganog protresanja, cjepivo je bezbojna, opalescentna tekućina.

Sadržaj pakiranja
Napunjena štrcaljka.

Terapijske indikacije
VaxigripTetra je indiciran za aktivnu imunizaciju odraslih i djece od navršene 3. godine, za prevenciju influence uzrokovane dvama podtipovima virusa influence A i dvama tipovima virusa influence B sadržanih u cjepivu.
Primjena cjepiva VaxigripTetra treba se temeljiti na službenim preporukama.

Doziranje i način primjene
Na temelju kliničkog iskustva s trovalentnim cjepivom, preporučuje se godišnje docjepljivanje cjepivom protiv influence s obzirom na trajanje imuniteta koji pruža cjepivo i zato što se cirkulirajući sojevi virusa influence mogu promijeniti od godine do godine.
Odrasli: jedna doza od 0,5 ml.
Pedijatrijska populacija
– Djeca u dobi od 3 do 17 godina: jedna doza od 0,5 ml.
Za djecu mlađu od 9 godina koja nisu prethodno cijepljena, druga doza od 0,5 ml mora se dati u razmaku od najmanje 4 tjedna.
– Djeca mlađa od 3 godine: sigurnost i djelotvornost cjepiva VaxigripTetra nisu još ustanovljene.

Cjepivo se mora primijeniti intramuskularno ili supkutano.
Preporučeno mjesto za intramuskularnu primjenu je deltoidno područje.

 

Dodatne informacije za zdravstvene radnike

Prijava nuspojava