VARIVAX
Cjepivo protiv varičele, živo

 

Farmaceutski oblik
Bijeli do gotovo bijeli prašak i bistro, bezbojno tekuće otapalo.

Sadržaj pakiranja
Prašak i otapalo za suspenziju za injekciju.

Terapijske indikacije
VARIVAX je indiciran za cijepljenje protiv varičele u osoba u dobi od 12 mjeseci i više.
VARIVAX se može primijeniti kod dojenčadi od navršenih 9 mjeseci u posebnim okolnostima, kao što je pridržavanje nacionalnog kalendara cijepljenja ili u slučaju epidemije.
VARIVAX se također može primijeniti osjetljivim osobama koje su bile izložene varičeli. Cijepljenje unutar 3 dana od izloženosti virusu moţe spriječiti klinički vidljivu infekciju ili promijeniti tijek infekcije. Uz to, postoje ograničeni podaci koji ukazuju da cijepljenje i do 5 dana od izlaganja virusu može promijeniti tijek infekcije.

Doziranje

Osobe mlađe od 9 mjeseci
VARIVAX se ne smije primijeniti osobama mlađima od 9 mjeseci.

Osobe starije od 9 mjeseci
Da bi se osigurala optimalna zaštita od varičele, osobe moraju primiti dvije doze cjepiva VARIVAX.
Primjena cjepiva VARIVAX mora se temeljiti na službenim preporukama.

Osobe u dobi od 12 mjeseci do 12 godina s asimptomatskom HIV-infekcijom [CDC razred 1] s dobno specifičnim postotkom CD4+ T-limfocita > ili =25% moraju primiti dvije doze u razmaku od 12 tjedana.

Način primjene
Cjepivo treba ubrizgati intramuskularno (i.m.) ili supkutano (s.c.).
Preporučena mjesta za primjenu injekcije su anterolateralno područje natkoljenice u mlađe djece i deltoidno područje u starije djece, adolescenata i odraslih.
Cjepivo se mora primijeniti supkutano u bolesnika s trombocitopenijom ili nekim poremećajem koagulacije.

 

Dodatne informacije za zdravstvene radnike

Prijava nuspojava