PNEUMOVAX 23
Cjepivo protiv pneumokoka, polisaharidno

 

Farmaceutski oblik
Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki.
Bistra, bezbojna sterilna otopina.

Sadržaj pakiranja
Bočica.

Terapijske indikacije
Pneumovax 23 se preporučuje za aktivnu imunizaciju djece u dobi iznad 2 godine, adolescenata i odraslih protiv pneumokokne bolesti.. Skupine osoba koje se moraju cijepiti zbog izuzetne rizičnosti, moraju se odrediti na temelju službenih preporuka.

Svaka doza cjepiva od 0,5 ml sadrži 25 μg svakog od sljedecih 23 polisaharidna serotipa: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F.

Doziranje i način primjene
Osnovna imunizacija
Za odrasle i djecu od 2 ili više godina jednokratno 0,5 ml intramuskularna ili supkutana injekcija.

Posebno doziranje
Cjepivo pneumokoka preporučljivo je dati najmanje dva tjedna prije elektivne splenektomije, odnosno početka kemoterapije ili druge imunosupresivne terapije. Cjepivo se mora
izbjegavati za vrijeme kemoterapije ili terapije zračenjem.
Nakon završetka kemoterapije i/ili radioterapije radi neoplastične bolesti imunosni odgovor na cjepivo može ostati smanjen. Cjepivo se ne smije davati u roku od tri mjeseca po završetku takve
terapije.

Docjepljivanje
Jednokratno 0,5 ml intramuskularna ili supkutana injekcija.
Vrijeme i potrebu za docjepljivanjem mora se odrediti na prema dostupnim službenim prreporukama.

 

Dodatne informacije za zdravstvene radnike

Prijava nuspojava