ADACEL
Cjepivo protiv difterije, tetanusa i hripavca (nestanično, komponentno), sa smanjenim sadržajem antigena, adsorbirano

 

Farmaceutski oblik
ADACEL je zamućena bijela suspenzija.

Sadržaj pakiranja
0,5 ml suspenzije u napunjenoj štrcaljki.

Terapijske indikacije
ADACEL je indiciran za docjepljivanje protiv tetanusa, difterije i hripavca u osoba starijih od četiri godine koje su primile primarnu seriju cijepljenja.
ADACEL je cjepivo koje sadrži smanjenu količinu toksoida difterije, toksoida tetanusa i antigen hripavca i indiciran je za docjepljivanje.
Primjena ADACELA treba se temeljiti na službenim preporukama.
ADACEL se ne koristi za primarnu imunizaciju.

Doziranje i način primjene
Jedna doza cjepiva (0,5 ml) preporučuje se svim dobnim skupinama u kojih je indicirano cijepljenje. Prilikom primjene cjepiva indikacije i režim doziranja trebaju biti u skladu sa službenim preporukama za sve antigene koji se nalaze u cjepivu.

Osobe koje nisu dovršile primarno cijepljenje protiv difterije i tetanusa ili su podaci o cijepljenju nepotpuni ili nepoznati ne bi se trebale cijepiti ADACELOM.

Jedna doza (0,5ml) ADACELA treba se aplicirati u mišić. Preporučeno mjesto injiciranja je deltoidni mišić.

acedal