ADACEL POLIO
Cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca (nestanično, komponentno) i poliomijelitisa (inaktivirano) sa smanjenim sadržajem antigena, adsorbirano

 

Farmaceutski oblik
ADACEL POLIO je jednolična, mutna, bijela suspenzija.

Sadržaj pakiranja
Suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki.

Terapijske indikacije
ADACEL POLIO je indiciran za docjepljivanje u sklopu aktivne imunizacije protiv difterije, tetanusa, hripavca i poliomijelitisa u osoba od
navršene 3 godine života koje su primile primarnu seriju cijepljenja te pasivnu zaštitu od hripavca u ranoj dojenačkoj dobi nakon imunizacije majke tijekom trudnoće.

ADACEL POLIO treba primijeniti u skladu sa službenim preporukama.

Doziranje i način primjene
Doziranje
Jedna injekcija jedne doze cjepiva (0,5 ml) preporučuje se svim dobnim skupinama u kojih je indicirano cijepljenje.
U adolescenata i odraslih u kojih je status cijepljenja protiv difterije ili tetanusa nepoznat ili nepotpun jedna doza cjepiva ADACEL POLIO može se primijeniti u sklopu serije cijepljenja za zaštitu od hripavca i poliomijelitisa, a u većini slučajeva i od tetanusa i difterije.
ADACEL POLIO se može koristiti zadocjepljivanje u svrhu poticanja imunosti protiv difterije, tetanusa i hripavca u intervalima od 5 do 10 godina.
ADACEL POLIO se može primijeniti prilikom zbrinjavanja ozljeda kod kojih postoji rizik od razvoja tetanusa, uz istodobnu primjenu imunoglobulina protiv tetanusa ili bez nje, u skladu sa službenim preporukama.
ADACEL POLIO se može primijeniti trudnicama tijekom drugog ili trećeg tromjesečja trudnoće s ciljem pružanja pasivne zaštite dojenčadi od hripavca.

Način primjene
Potrebno je intramuskularno primijeniti samo jednu injekciju jedne doze (0,5 ml) cjepiva ADACEL POLIO. Preporučeno je primijeniti cjepivo u deltoidni mišić.
ADACEL POLIO se ne smije primjenjivati u glutealno područje, a ne smije se primijeniti ni intradermalnim ili supkutanim putem.

imovax polio 300X222