Što je to difterija?

Difterija je bakterijska infekcija koju uzrokuje Corynebacterium diphtheriae. Prije uvođenja rutinskih cijepljenja ova bolest je bila među glavnim uzročnicima smrti dojenčadi.

Simptomi

Nakon 1-5 dana inkubacije, tipična difterija predočava se kao faringitis (upala ždrijela) sa pseudomembranama koje se mogu proširiti, zapriječiti dišne puteve i potencijalno uzrokovati smrt asfiksijom
(pomanjkanje kisika). Komplikacije od difterije uključuju i potencijalno smrtonosne srčane i neurološke poremećaje.
Smrtnost povezana s difterijom i dalje je relativno visoka. Stopa smrtnosti za vrijeme nedavnih epidemija bila je između 5 i 20%.
Difterija se mora promptno liječiti kako bi se smanjio rizik od komplikacija i smrtnost. Liječenje se uglavnom oslanja na davanje
antitoksina difterije intravenskim ili intramuskularnim putem. Također se koriste i antibiotici za suzbijanje rasta bakterija,
no oni  nemaju nikakvog učinka na simptome prouzrokovane toksinima.

Epidemiologija i cijepljenje

Ljudi su jedini prirodni rezervoar bakterije Corynebacterium diphtheriae. Bakterija se prenosi kapljičnim putem ili prisnim fizičkim kontaktom.
Prije 1980-ih kad  je cjepivo protiv difterije postalo lako dostupno, procijenjeno je da je svake godine bilo cca. 1 milijun slučajeva u zemljama u razvoju Istočne Europe. (2)
Difterija je još uvijek prisutna u mnogim zemljama s povremenim epidemijama koje su se javljale tijekom prošlog desetljeća. (2)
Cjepiva protiv difterije proizvode se od netoksičnog  toksoida difterije.

Dodatne informacije o ADACELU, DIFTAVAXU i PENTAXIMU, cjepivima protiv difterije, doznajte klikom na nazive cjepiva.


Literatura:

2 – Diphtheria vaccines. WHO position paper; WER 2006, 81:21-32;
http://www.who.int/immunization/wer8103Diphtheria_Jan06_position_paper.pdf