TETAVAX
Suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv tetanusa,adsorbirano

 

Sadržaj pakiranja
0,5 ml suspenzije za injekciju u napunjenoj štrcaljki.           

Terapijske indikacije
Za  prevenciju tetanusa u osoba svih dobnih skupina, osobito za:
• Post-ekspozicijsku profilaksu svježih rana koje su potencijalno inficirane sporama uzročnika tetanusa u osoba koje nisu cijepljenje protiv tetanusa ili nisu dovršili primarnu seriju cijepljenja ili u kojih podaci o završenom cijepljenju nisu pouzdani.
• Prevenciju neonatalnog tetanusa u necijepljenih žena fertilne dobi ili trudnica, u zemljama s učestalim pojavljivanjem neonatalnog tetanusa.
• Primarno cijepljenje.
• Docjepljivanje.

Doziranje i način primjene
Post – ekspozicijsko cijepljenje protiv tetanusa
Kada se radi o manjim ranama liječnik treba procijeniti postojanje rizika od infekcije mjesta ozljede sa sporama bakterije Clostridium tetani.
Uz dezinfekciju, debridement rane ili cijepljenje, u nekim je slučajevima potrebno razmotriti primjenu pasivne imunizacije humanim tetanus imunoglobulinom apliciranim istovremeno s cjepivom na različito mjesto (vidi SPC).
Osobe koje su preboljele tetanus moraju se cijepiti s obzirom da odgovor antitijela kojeg izaziva bolest nije dovoljna.

Profilaksa neonatalnog tetanusa
Žene fertilne dobi i trudnice koje nisu cijepljenje moraju primiti dvije sukcesivne doze u
razmaku od najmanje četiri tjedna; prvu dozu preporučuje se primijeniti 90 dana ili više prije
poroda.

Primarna imunizacija
Odrasli se cijepe s dvije sukcesivne doze u razmaku od mjesec dana ili dva mjeseca nakon kojih slijedi docjepljivanje 6 do 12 mjeseci nakon primljene druge doze.
Daljnje docjepljivanje: 1 doza od 0,5 ml 10 godina nakon primarnog cijepljenja i zatim jedna doza svakih deset godina

Preporučuje se primjena u mišić u antero-lateralnu regiju bedra ili nadlaktice.

 

Dodatne informacije za zdravstvene radnike

Prijava nuspojava