GARDASIL
suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv humanog papilomavirusa [tipova 6, 11, 16, 18] (rekombinantno, adsorbirano)

 
 

Farmaceutski oblik
Suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki.

Terapijske indikacije
GARDASIL je cjepivo za sprječavanje premalignih genitalnih lezija (vrata maternice, vulve i vagine), raka vrata maternice, te nastanka vanjskih genitalnih bradavica (condylomata acuminata) uzrokovanih humanim papilomavirusom (HPV-om) tipa 6, 11, 16 i 18.

Ova se indikacija zasniva na dokazanoj zaštitnoj djelotvornosti cjepiva GARDASIL u odraslih žena u dobi između 16 i 26 godina te na dokazanoj imunogenosti cjepiva GARDASIL u djece i adolescenata u dobi od 9 do 15 godina. Zaštitna djelotvornost cjepiva nije ispitana u muškaraca.

GARDASIL valja primjenjivati sukladno službenim preporukama.

Doziranje
Prva serija cijepljenja sastoji se od tri zasebne doze od 0,5 ml koje se daju prema sljedećem rasporedu: 0, 2, 6 mjeseci.

Ako je potrebno promijeniti raspored cijepljenja, drugu dozu valja primijeniti najmanje mjesec dana nakon prve doze, a treću dozu tek nakon što proteknu tri mjeseca od druge doze.Sve tri doze valja primijeniti unutar godine dana.

Zasada nije utvrđena potreba za docjepljivanjem.

Djeca: GARDASIL se ne preporučuje primjenjivati u djece mlađe od 9 godina zbog nedostatka podataka o njegovoj imunogenosti, neškodljivosti i zaštitnoj djelotvornosti u toj populaciji.

Način primjene: za intramuskularnu primjenu. Mjesto izbora za injekciju je područje deltoidnog mišića nadlaktice ili gornji dio anterolateralnog područja bedra.

Sadržaj  pakovanja
0,5 ml suspenzije u napunjenoj štrcaljki sa zaštitnim mehanizmom za iglu, s dvije igle, pakovanje od 1 ili 10.

Dodatne informacije za zdravstvene radnike

 
 

Prijava nuspojava